2022-05-27 22:07:22

IZLOŽBA INOVACIJA

IZLOŽBA INOVACIJA

19.5.2022. godine odgajateljica Nevenka vodila je zainteresirane učenike našeg Doma na  7. izložbu inovacija „I3G“  u sportsku dvoranu Srednje škole „Ivan Švear“ u Ivanić-Gradu. Izložba je bila jako zanimljiva našim učenicima, a u nekim aktivnostima su i sami sudjelovali.


Učenički dom Ivanić Grad